divdabis [entries|archive|friends|userinfo]
divdabis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 3rd, 2022|09:16 pm]
[mood | frustrated]
[music |The Avalanches - Running Red Lights]

Mācos sesijai, atkārtoju vielu Bizantijas un viduslaiku mākslas vēstures eksāmenam. Patiesi priecājos, ka šis darbs būs attālināti, nevis klātienē.
linkpost comment

9.decembris [Dec. 9th, 2021|12:46 pm]
Klausos angļu valodas noslēguma prezentāciju, kaut kad gribu aizbraukt uz Etnogrāfijas muzeju. Šodien dabūšu savu trešo poti, yeeey!!
linkpost comment

[Nov. 6th, 2021|12:55 pm]
[music |The Who - Baba O`Riley]

viens no maniem mīļākajiem hobijiem ir skatīties Ģeotelpiskās informācijas aģentūras kartes (kopumā mīlu kartes)
link2 comments|post comment

sākums [Oct. 23rd, 2021|10:50 pm]
[mood | amused]
[music |klausos Ziedu Vijas albumu]

Tā it kā man nepietiktu ar Twitter, mēģinu pirmo reizi rakstīt Sviesta Cibā. laika mašīna uz 2000.gadu sākuma internetu?
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]