divdabis - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
divdabis

[ website | My Website ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 3rd, 2022|09:16 pm

divdabis
Mācos sesijai, atkārtoju vielu Bizantijas un viduslaiku mākslas vēstures eksāmenam. Patiesi priecājos, ka šis darbs būs attālināti, nevis klātienē.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: