*Di_wine*


Post a comment

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Skaudrā patiesība, ka vīruss nepazudīs no zemes virsas nekad. Tas būs tāpat kā gripa, vienīgi šim vēl nav zāļu un šis nav sezonāls, bet ir vājprātā lipīgs un neapstādināms - kaut ko tādu Zeme nez vai ir piedzīvojusi, un vēl nav zināms, kā mutēs. Tā, ka tie, kas dzīvo ar "urrā", ka mirst tikai vecie - nepiesauciet nelaimi paši savam dzīves norietam pēc gadiem 10-20-30...
Pašlaik šo izslimos apmēram 60-70% iedzīvotāju, no kuriem nomirs apmēram 1%.
* * *

Read Comments

* * *

Reply to this entry:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: