*Di_wine*


Post a comment

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Šodien mūsējā municipalitātē nomiruši divi seniori.
Lūk, tā izplatās šis lipīgais draņķis. No Ķīnas nekurienes līdz salas kalniem nekurienē.
Pastaigājiet vēl kāds uz darbiem un pa kluso pasākumiem ar draugiem, jo man tā gribas. Piedalieties šajā ķēdītē.
* * *

Read Comments

* * *

Reply to this entry:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: