reliģiskais moments - [entries|archive|friends|userinfo]
reliģiskais moments

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 18th, 2021|03:56 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
kas ir "netīrs" - to zina un jūt visi, mani interesē fenomenoloģijas nevis ētikas aspekts.
tā ir pirmkārt necieņa pašam pret sevi, vēlme kaut uz brīdi apiet dabas likumus. kuri pēc brīža tev tāpat atspēlēsies,
un tad tu jutīsies netīrs, un kļūs arvien grūtāk un grūtāk sevi no rītiem pierunāt atgriezties pašai savā ķermenī.
linkpost comment