reliģiskais moments - [entries|archive|friends|userinfo]
reliģiskais moments

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 1st, 2021|11:12 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
vienkārši tas, ko es dzeru, ir simts reizes stiprāks par vīnu, patiesībā jau mēs dzeram vīnu, jo nevaram TO izturēt
linkpost comment