reliģiskais moments - [entries|archive|friends|userinfo]
reliģiskais moments

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 28th, 2021|09:25 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Dievs ir mīlestības uguns, kurā mēs krītam, kad esam nolikuši ieročus un apsēdušies pateicībā.
Es dažreiz esmu dzirdējusi šīs uguns skañu.

viss pārējais ir darbs ar savu prātu un emocijām, lai kļūtu par tīru kanālu. nestātos ceļā žēlastības darbam.

nezinu, kad cilvēks būtu tiesīgs sākt regulēt citus un mācīt viņiem kā pareizi jātic vai kā pareizi jādzīvo. varbūt vienīgi tad, ja viņam to kāds lūdz. "kā aicināts un iecelts Dieva kalps".
linkpost comment