ctulhu's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Saturday, September 10th, 2022

  Time Event
  3:27p
  Risks
  Ja pilsētas padara autovadītājiem mazāk draudzīgas, tad šīs pilsētas zaudē daļu no savām funkcijām un kļūst mazāk interesanta. Tas ir, pilsētas un sevišķi to centri pārstāj būt par mezgla punktiem tirdzniecībai, loģistikai, pasākumiem etc.
  11:41p
  Juv.
  Vispār persona ``juvenal`` atgādina komunistu kurš komunisma idejas cenšas pasniegt transhumānisma iepakojumā, bet konkrēti šis

  //Vai cilvēkus ir bīstami pakļaut MI kontrolei? ??? Nu tā ir pašu cilvēku problēma. Lai viņi par to arī domā (un maksā tiem, kas to dara profesionāli). Es esmu transhumānists un esmu gatavs paplašināt savas spējas un savienoties arī ar ne-oglekļa bāzē realizētām intelekta spējām. Līdz ar to ceru, ka pats iekļaušos daudzveidīgas inteliģences ekosistēmā kā daudzmaz līdzvērtīgs biedrs. Tie, kuri negribēs spert soli no homo sapiens uz nākošo sugu, tie droši vien turpinās dzīvot sabiedrībā, kurā būs indivīdi ar dažādām intelekta un apziņas pakāpēm. Bet pieredze rāda, ka indivīdi ar zemāku apziņas pakāpi parasti nonāk zināmā pakļautībā. No otras puses, vienmēr tiek veidoti arī šādu indīvīdu tiesību ietvari. Tur ir jāpēta tas, kā cilvēki attiecas pret mērkakiem un kakiem.//

  meiko sensu, šķiet ka intelekta pastiprināšanas ceļs ir vienīgais kā risināt šo problēmu.

  << Previous Day 2022/09/10
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba