ctulhu's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Wednesday, August 24th, 2022

  Time Event
  3:54p
  Krišjānim duša
  šeit

  https://telos.lv/preses-apskats-4/

  runājot par publikāciju

  Cristopher Lane, “A Decisive Blow to the Serotonin Hypothesis of Depression”, Psychology Today, 19.07.2022.: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/side-effects/202207/decisive-blow-the-serotonin-hypothesis-depression

  Te mēs redzam atsevišķu humanitārās izglītības programmu, konkrēti LU VFF, nepilnīgumu. Viņi ražo pseidoizglītotus ļautiņus. Konkrēti Krišjānim prātā neienāk labi zināmais fakts ka serotonīns nebūt nav vienīgais neiromediators, ir vesela sērija citu un viņi darbojas kopā. Un protams ka SSRI antidepresanti vien radikāli nenovērš depresiju, tas ir sen zināms fakts, depresijas terapija ir kompleksa, tiek izstrādāti jaunu paaudžu antidepresanti un attīstītas citas metodes. Viss tas ir triviāli un visu to nezinot Krišjānis kuram tehniski ir augstākā izglītība, saiet pāķu tumsonībā:

  //Citiem vārdiem sakot, jaunais pētījums ir tikai kārtējais empīriskais apstiprinājums senajai Platona un Aristotela tēzei, ka dvēsele jeb mentālie stāvokļi nav reducējami uz bioķīmiskiem procesiem smadzenēs. Tā būtu kategoriju jaukšana. Klasiski drīzāk ir otrādi: dvēsele “apdvēseļo” jeb iedzīvina miesu, dvēsele miesai kā potencialitātei piešķir “formu” jeb aktualizē to – miesa darbojas dvēseles labad, nevis miesa un smadzeņu bioķīmiskie procesi būtu uzskatāmi par dvēseles darbīgo cēloni. //

  Finišs. Dvēsele atkal.

  << Previous Day 2022/08/24
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba