ctulhu's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Friday, May 27th, 2022

  Time Event
  4:26p
  Jautājums
  Kāds man nevar izstāstīt, tieši kāpēc ir vajadzīgas tādas pozīcijas [štata vietas] kā ministri? Nu es tā saprotu ir nozares, katrai nozarei ir savas intereses un problēmas, tur tas viss jākoordinē iekšēji un arī ar citām nozarēm. Ja katru nozari vadītu kaut kas tāds kā direktoru padome, kurā tad ievēl vai ieceļ vienalga spējīgākos/ kompetentākos nozares specus un šādu padomju darbu koordinētu darba grupa kura savukārt sastāv no tieši vadīšanu un koordinēšanu apguvušiem speciem [tas arī ir jāmācās un nav teikts ka kādas nozares speciālists to pilnībā prot] tad es domāju ka viss arī darbotos. Nu un otra darba grupa tad ir analītiski prognozējošā kas izstrādā likumus.

  << Previous Day 2022/05/27
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba