ctulhu's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Tuesday, October 8th, 2019

  Time Event
  9:05a
  headdesk
  lasu rakstu

  http://www.la.lv/modigais-zalais-vientulais-bruninieks

  runā par visu kaut ko. Bet atomenerģija rakstā parādās tikai šitādā teikumā:

  / Jo pat attīstītajās valstīs lielāko daļu elektrības saražo ar fosilo kurināmo (gāze, naftas produkti, ogles) vai kodoldegvielas darbinātās spēkstacijās./

  Tātad viņi AES ir pieskaitījuši `` netīrajai`` enerģijai.

  Ar kuru galu viņi domā, pardon?
  2:57p
  ja pasēž un padomā
  Tātad kā izskatās šeit vairākkārt aprunātās planētas atmosfēras sastāva izmaiņu problēmas risinājums:

  Es te pamatā runāju tikai par jau esošām tehnoloģijām tāpēc ne par perspektīvo kodolsintēzi un kosmiskajām saules elektrostacijām.

  1) Zemes un ūdens transports - elektriskais. Akumulatori un elektromotori + elektriskais dzelzceļš. Jūras transports lielu kuģu gadījumā - atomdzinēji. Paliek gaisa transports, bet tas dod relatīvi mazu ieguldījumu + perspektīva ir hidrazīns vai ūdeņradis kādā kompaktā formā - metālu hidrīdi, elektrolīze.
  2) Elektrostacijas - AES, brīderi.
  3) Organizatoriskie/ juridiskie pasākumi - ierobežot mārketingu.

  Ar šito pa lielam vajadzētu pietikt.

  << Previous Day 2019/10/08
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba