ctulhu's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Tuesday, April 30th, 2019

  Time Event
  11:35a
  Ticībā vai ticīgajos
  Tātad ir 2 galvenās nostādnes par to kur ir problēma ar reliģisku/ ideoloģisku fundamentālismu:

  a) Cilvēki ar noteikta veida novirzēm un kompleksiem izmanto kādu no šīm idejām vai mācībām par platformu savu noviržu izplatīšanai un pašas idejas vai mācības ne obligāti satur minētos defektus.

  b) Iracionālas reliģiskas un ideoloģiskas mācības inherenti ietver sevī defektus un šo mācību sekotāju izturēšanās parasti ir funkcija no pašām mācībām.

  Kā jums šķiet, vairāk a vai vairāk b

  << Previous Day 2019/04/30
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba