ctulhu's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Tuesday, December 18th, 2018

  Time Event
  2:20p
  Varianti
  Tātad kādi ir varianti ar globalizāciju:

  salīdzinam ar esošo situāciju.

  a) Mazāk globalizācijas: vietās, kur notiek stihiskas vai humānas katastrofas visi vai vairums iet bojā un nevienu citu tas nekrata. Izņemot gadījumus, ja destruktīvais aģents (piemēram infekcijas izraisītājs vai bruņoti uzbrucēji) nonāk nākamajā teritorijā, tad viss atkārtojas un atkal tālākos tas nekrata.
  b) Esošā situācija: Kaut kas tiek darīts, bet haotiski un nekonsekventi, līdz ar to katastrofas novērst neizdodas un katastrofu sekas daļēji lēnām izplatās.
  c) Vairāk globalizācijas: Katastrofu cēloņi tiek operatīvi konstatēti un novērsti. Jo kopīgas monitoringa un reaģēšanas sistēmas.

  << Previous Day 2018/12/18
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba