ctulhu's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Thursday, September 15th, 2016

  Time Event
  12:12a
  Senatnes dzīves apjūsmotājs un vēsturnieks praktiski nekad nav viena un tā pati persona

  Neteiktu, ka tas izbrīna
  2:05p
  Senatnes romantizētājiem
  Ja veiktu sekojošu eksperimentu:

  Rekonstruējam, max korekti pēc pieejamajiem datiem/ vēstures avotiem 13gs Eiropas ciematu/ nelielu pilsētu.

  Rekonstruējam to:

  Tehniski - saimnieciski: tas ir - pieejami uz doto laiku esošie materiāli, līdzekļi, instrumenti
  Informatīvi: pieejamas tā laika zināšanas, ieskaitot tā laika maldus
  Sociāli - psiholoģiski: darbojas tā laika starpcilvēku attiecības, sociālās struktūras, likumi, paradumi.

  Esperimenta laiks, teiksim 3 gadi

  ``Avārijas izejas`` nav. Tas ir - nav to ``sāndurvju``, kas ir teiksim amišu kopienām (pieejama modernā medicīna un viņi to lieto) vai bija Heijerdālam (bez radiostacijas viņš tomēr ar Kon-Tiki un Ra nebrauca)

  Būtu gribētāji, kas uz šito parakstītos?

  << Previous Day 2016/09/15
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba