ctulhu's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends View]

Monday, September 15th, 2014

  Time Event
  3:14p
  Zinātniski tehniskā progresa vienīgais ierobežojošais nosacījums
  Ir sekojošs:

  Zinātniski tehnisko progresu var izveikt tā un tikai tā, lai nākamajos laika momentos saglabājas iespēja izveikt zinātniski tehnisko progresu.

  Citu ierobežojumu nav.

  << Previous Day 2014/09/15
  [Calendar]
  Next Day >>

About Sviesta Ciba