šķeļot viļņus -
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.

Time:12:08
met man kaķi acīs, bet es uz to Stockmann neiešu - viena mana tante teica
comments: Nospied sarkano podziņ Previous Entry Tell A Friend Add to Memories Next Entry


[info]tvarj
Link:(Link)
Time:15:35
Štokman
(Reply to this)


[info]tiesibsargs
Link:(Link)
Time:15:42
lai viņa iekapā alu un nerunā glupības!
(Reply to this)

[info]fedrs
Link:(Link)
Time:16:04
Un ko Tu?
(Reply to this) (Thread)


[info]chaika
Link:(Link)
Time:16:17
apraudājos! (aiz smiekliem)
(Reply to this) (Parent) (Thread)


[info]tiesibsargs
Link:(Link)
Time:16:29
dura! alu tak jādzer!!!
(Reply to this) (Parent)

[info]fedrs
Link:(Link)
Time:21:25
:)
(Reply to this) (Parent)

šķeļot viļņus -
View:Jaunākais.
View:Arhivētais.
View:Draugi.
View:Par sevi.