cety - #35 [entries|archive|friends|userinfo]
cety

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

#35 [20. Nov 2018|21:02]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Rokas pilnas mīļuma. Smags. Gribu noglaudīt muguru draugam. Bet daudz darba un vēl jākopj māja. Tad nu berzīšu grīdas ar tām pašām savām mīļuma smagajām rokām. Varbūt tikšu līdz pusei.
Linkir doma