cety - 26. Janvāris 2020 [entries|archive|friends|userinfo]
cety

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

26. Janvāris 2020

#52 [26. Jan 2020|22:50]
Kaut kas nav labi ar ēšanas paradumiem joprojām. Ēdu, kad nav ko darīt. Kad ir, ko darīt, ēst nespēju vispār. Nekas traģisks jau nav, bet klau. Nav labi. Jāievieš mieriņš un jāsaņemas ēst pēc laikiem. Varbūt intermittent fasting, jo tad es varu i neēst, kad daudz darāma, i robocops telefonā atgādina, ka tagad jāēd.
Linkir doma

navigation
[ viewing | 26. Janvāris 2020 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]