cety - 25. Janvāris 2020 [entries|archive|friends|userinfo]
cety

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

25. Janvāris 2020

#51 [25. Jan 2020|20:49]
Savādi. Nekad neesmu piedzīvojusi, ka kāds manis dēļ triektos cauri pus Rīgai ne pēc booty call, ne pēc ērtībām, tikai lai būtu blakus, jo vajag. Kad ierosinu, ka man nekas slikts nenotiks līdz rītam, tepat vien būšu, darot garlaicīgas mājas lietas, man atbild, ka tas nekas, tāpat, uz kafiju, kaut uz 1 stundu, tas esot absolūtais minimums dienā. Mani redzēt. Un man nekas nav jādara, jāizklaidē, jāizpatīk vai īpaši jāpucējas, jāpārstāj tas, ko iesāku. Tikai jābūt blakus. Savādi. Sāku pierast.
Linkir doma

navigation
[ viewing | 25. Janvāris 2020 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]