cety - 12. Novembris 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
cety

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

12. Novembris 2019

#46 [12. Nov 2019|01:11]
Neziu, vai brīvas dienas man nāk par labu. Pastaigājos pa 3-4h dienā, tad snaužu. Nakti jāņoju. Vajadzēja visu ko izlasīt un izdarīt. Vainas sajūta pil kā līdz galam neaizgriezts krāns.
Linkir doma

navigation
[ viewing | 12. Novembris 2019 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]