cety - 11. Novembris 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
cety

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

11. Novembris 2019

#46 [11. Nov 2019|23:01]
Nogurstu. Cilvēki tik daudz pasīvas agresijas gāž pār galvu, un pat nejūt, ko dara, i aci nemirkšķina. Jo es itkā viegli to pārdzīvoju, pasmaidu, panāku pretī, saprotu, kāpēc, apriju zibeņus. Tā ir viegli to pārdzīvot. Bet, nu, goda vārds, reizēm līdz sarkanajai lampiņai. Tik daudz vieglāk būtu, ja kāds tā darītu man. Vienmēr dari citam kā gribi, lai dara tev, savādāk nemāku. Bet nogurst jau tāpēc ne mazāk.
Linkir doma

navigation
[ viewing | 11. Novembris 2019 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]