cety - 23. Augusts 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
cety

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

23. Augusts 2019

#42 [23. Aug 2019|04:13]
Visi šonakt dejo ballītēs, visskaistākajās, bet man bija tikai autoskola un tad - atcelt visu, lai 4:00 celtos uz komandējumu, kā dēļ atcelta arī visa nedēļas nogale. Esmu bēdīga.
Linkir doma

navigation
[ viewing | 23. Augusts 2019 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]