cety - 22. Augusts 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
cety

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

22. Augusts 2019

#41 [22. Aug 2019|22:31]
Atklāju, kas ir burvju formula, kas liek man, vējaslotai, gribēt mājās, mājās, mājās. Nodzeniet mani līdz grīdai, uzlieciet modinātāju uz pieciem. Vēl, ielieciet mājās kafijas automātu. Jā, to. Tagad ļoti gribu mājā. vēl 3 minūtes.
Linkir doma

navigation
[ viewing | 22. Augusts 2019 ]
[ go | Iepriekšējā diena|Nākošā diena ]