braaleens_tas

q

Oct. 15th, 2009 | 11:33 am
From:: braaleens_tas

Ja latviešiem ir tautasdziesmas, tad zviedriem ir dzimumu studijas(gender studies). Lai kādu politikas zinātnes kursu tu nestudētu, pāris mēnešos nāksies uzzināt vairāk par dzimumu vienlīdzību un feministu idejām nekā iepriekšējos studiju gados kopā. Labi vai slikti? Brīžiem apnicīgi un zombējoši, bet kopumā lietderīgi. Un vēl brīžiem vienkārši jautri. Nu, kaut vai pāris F.Fukujamas atziņas rakstā “Women and the Evolution of World politics”(1998). Viena no tām par vīriešiem un sievietēm armijā:

"What is much more problematic is integrating men and women into the same combat units, where they will be in close physical proximity over long periods of time. Unit cohesion has been traditionally built around male bonding, which can only be jeopardized when men start competing for the attention of women. Commanders who encourage male bonding are building on a powerful natural instinct; those who try to keep sexual activity between healthy 20-year-old men and women in check through "zero tolerance" policies and draconian punishments are, by contrast, seeking to do something very unnatural. Unlike racial segregation, gender segregation in certain parts of the military seems not just appropriate but necessary."

Tiešām - kā gan izskatīsies/jutīsies armijas vienības komandieris, vīrišķības iemiesojums, kad sāks strostēt savus padotos kareivjus, jaunos ērzeļus, par to, ka viņi miedz ar aci vienības sievietēm?

links | view all comments


Reply

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: