Božena Chodunska

Post a comment

Tā nu 'viš i...

Name
Božena Chodunska

Tajās dažās šīgada karstajās dienās, kad nebija brīv doties dabā, jo bija jāsēž mājās pie datora, sēdēju ērtajā Ievas kostīmā un jutos visnotaļ labi. Bija tik ērti un pierasti, ka vienreiz gandrīz jau durvis gāju atvērt, bet tomēr attapos, ka kaut kā sevi jāpiesedz pirms tam.
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.
Powered by Sviesta Ciba