Božena Chodunska

Post a comment

Tā nu 'viš i...

Name
Božena Chodunska

Vest pastaigā suni četros naktī ziemas vidū un tērptam pidžamā un pufaikā (vai kas nu gadās pa ķērienam) tak ir katra suņtura neatņemama dzīves sastāvdaļa! Un mazliet pat poētiski, ja!
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs IP addresses of anonymous posters.
Powered by Sviesta Ciba