blaktis

Apr. 1., 2019 | 05:48 pm

Pērku ramen, pērku pho, pērku tacos, pērku šo to no indiešiem un katru mīļu reizīti uz mani skatās lielām acēm, kad saku, lūdzu, lūdzu, no cilantro jebšu kinzas. Fui.
Tags:

Link | piemet pagali! {12} re, kā smuki deg! | Add to Memories