Jun. 25th, 2016 | 01:07 pm
music: The Flight of Sleipnir

Ikvienam vīrietim dzīvē jāpaspēj izdarīt trīs lietas: iestādīt koku, uzcelt māju un atvērt portālu

Link | Leave a comment {2} | Add to Memories


Apr. 5th, 2016 | 06:08 pm
mood: life

Laikam jābeidz sevi mānīt un jāatzīst, ka vienīgais, ko vēlos, ir nepārejoša morāla, ķermeniska un intelektuāla eiforija

Tags:

Link | Leave a comment {6} | Add to Memories