Sin City

« previous entry | next entry »
Aug. 9th, 2021 | 01:31 pm

Tulkoju kārtējo arheoloÄ£iskas ievirzes seriālu un kā vienmēr uzzinu daudz jauna un interesanta. Piemēram, BÄ«belē visai neglaimojoÅ”i aprakstÄ«tā Sodoma, visticamāk, gājusi bojā virs Nāves jÅ«ras eksplodējot meteorÄ«tam (kaut kas lÄ«dzÄ«gs Tunguskai '1908), kas sodomÄ«tus burtiski izsmērējis pa sienām, sprādziena izraisÄ«tais cunami saindējis augsni ar sāli, tāpēc konkrētā teritorija 700 gadus nav tikusi apdzÄ«vota, u.t.t. Bet stāsts nav par to. Lokalizācijas nolÅ«kos nācās pārlasÄ«t 1. Mozus grāmatas 19. nodaļu, un man metaforiski atkārās žoklis. Iesaku ar to iepazÄ«ties katram Svētajos Rakstos dibināto "tradicionālo" Ä£imenes vērtÄ«bu aizstāvju dubultmorāles pētniekam. Pasakas kodols gan jau vairumam ir labi zināms -- Ābrams pierunā Dievu nenopostÄ«t Sodomu uzreiz, bet dot iespēju atrast tajā vismaz desmit tikumÄ«gus cilvēkus. Tad nu Dievs sÅ«ta turp divus eņģeļus, kurus vietējie tÅ«lÄ«t grib "iepazÄ«t" (tipa, izvarot), bet Ābrama brāļadēls Lats uzņem pie sevis, vietā izvaroÅ”anai piedāvājot abas savas meitas-jaunavas (pirmais psc), jo viesmÄ«lÄ«ba, saproties, pirmajā vietā. Tālākie 20 panti apraksta visu to sāgu ar sēru, uguni un Lata Ä£imenes bēgÅ”anu, bet pēdējie (30--38) ir otrs megapsc -- abas minētas meitas nespēj tikt pie vÄ«riem, tāpēc uz maiņām piedzirda savu supertikumÄ«go tēti un ieņem no viņa dēlus, kuri vēlāk kļūst par ievērojamiem jÅ«du ciltstēviem. Te tev nu bija tradÄ«cijas! Labi, ka vismaz Kabala neinterpretē rakstus burtiski, bet, nez, kādu morāli Å”ajā saskata tie, kas to dara?

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {8}

from: virinātājs (parasti kriŔjānis)
date: Aug. 9th, 2021 - 08:55 pm
Link

Å Ä·ita, ka dokinsismu un hičensismu ēra ir palikusi pamatskolas sola pagātnē. Varēji jau uzreiz uzŔķirt un kliegt Ä«paÅ”a cibas ieraksta veidolā par "genocÄ«du pret kanaānieÅ”iem" un "kādu paraugu tas dod kristieÅ”iem".
Tiesa, laikam nebÅ«si pamanÄ«jis, ka paÅ”reizējā Ä£imenes nostiprināŔanas kampaņa gandrÄ«z vispār neizmanto biblisku argumentāciju, bet gan veselajā saprātā un dabiskajā likumā balstÄ«tās atziņas. Nekas netraucē iepazÄ«ties ar Å”o argumentāciju un paplaÅ”ināt redzesloku.

Reply