« previous entry | next entry »
Oct. 21st, 2016 | 04:45 pm
music: Protector 101

Uzņēmumu, kurš Suntažu austrumu pievārtē ražo baļķus elektrības stabiem sauc «Jauda-koks»

Juglas upes vārds ir cēlies no somugru (lībiešu) valodas. Tāpat kā sakne "koks"

Coincidencia? No lo creo

Tags:

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {0}