i love you i love you i love you [entries|archive|friends|userinfo]
az

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[18. Mar 2021|21:34]
sestdien satikām pirmos zosu kāšus, vakar pļavā redzējām dzērves un noķērām mazus laupītājus ceļa vidū, kas bija uzreiz mežonīgi jāmīļo, šorīt smēlu aļģes, tad stigām balkānu sniegā, metu kūleņus lejā no kalna, līdz mati bija gandrīz mazgāti, tad atradām svētu gabaliņu zemes straujas upes krastā un piemiņas vietas visiem nošautajiem. i am very. spoilt i think is the word. tikmēr mani zemeņu ievārījumi beidzot atraduši savu sūtību, mums ir gāzēta limonāde. ā, un dāvanas šogad nāk daudz par agru, bet ir brīnišķīgas, skaistas, siltas un sarkanas
Linkjā/nē

[13. Mar 2021|16:24]
you're your own assassin
you don't need no help with that
Linkjā/nē

[4. Mar 2021|15:30]
man reiz iedeva grāmatu, kas teica, ka brīvība ir svarīgāka par mīlestību. tas man nepatika, atdevu grāmatu atpkaļ un, funnily enough, izvēlējos brīvību. pareizo atbildi nezinu joprojām.
Link|jā/nē

[2. Mar 2021|22:33]
šodien bija tik daudz saules kā vasaras vidū, sūnas jau pavisam siltas, gulēju mežā, gulēju pie mežsarga mājām, pļava, kur mūs vizināja, jau pamežā, gulēju un dziedāju, bet bišu vairs nav, zveraboji arī krīt, un es netieku galā. pārāk daudz robežu. ne okeānu, ne jūru neaizsniegt.
Linkjā/nē

[1. Mar 2021|16:30]
izgāju savus mežus, saules pilnus, satiku pirmo taureni saules krāsā, ilgi sēdēju saulē un tad šūpojos saulei pretī. oglēs cepti kartupeļi, saulaini un kūpoši. nevajag muižas un pilis, pietiek ar sauli un mājām.
Linkjā/nē

[1. Mar 2021|10:01]
vakar iegāju ūdenī tumsā, sirds pamodās. silta un laimīga. šorīt jau agri saule pamodināja, skrēju vēl acīm ciet basām kājām mājās.
Linkjā/nē

[27. Feb 2021|18:58]
tie, kas brauc uz pili pēdējā brīdī, guļ jaunlaulāto numuriņā un sēž uz jumta rietošā saulē. un vispār, somebody must be very loved, jo viss sanāca daudz labāk, kā parasti sanāk. pat ja parasti ir bijis vislabāk.
Link|jā/nē

[20. Feb 2021|20:02]
gājām gar upi, krāces sauca iekšā. gribas ienirt mūžībā. tad šūpojāmies augstu, augstu un ēdām gandrīz kā pilī
Linkjā/nē

[17. Feb 2021|11:33]
kad billie saka i wanna end me, man šķiet, es saprotu. death solves nothing if all the particles keep being. universe is cheating.
Linkjā/nē

[16. Feb 2021|22:59]
i thought i was doing wrong
well, i was wrong
i am wrong
Linkjā/nē

navigation
[ viewing | 10 entries back ]
[ go | earlier/later ]