i love you i love you i love you [entries|archive|friends|userinfo]
az

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[18. Sep 2020|14:44]
bet tikko vēl bija tik laba diena, no rīta aizbraucu uz lielo dīķi, bija vējš, viļņi un tik silts ūdens kā vasarā, priedes zaļas un smiltis baltas, un saule, un tad bija pusdienas un mīļi ļaudis. bet nu. much fun.
Linkjā/nē

[18. Sep 2020|14:41]
noskatījos, kā kodak detected the atomic bomb. to man atsūtīja ar tekstu "you should really watch this, much fun". paņēmu nazīti. cidonijām.
Linkjā/nē

[17. Sep 2020|22:22]
pēc siltās nakts ūdens bija negaidīti silts, peldēju ilgi un mierīgi, tad atstāju mežu uz brīdi un atgriezos pie cilvēkiem. visi bija ļoti mīļi, mazliet spiedza un kliedza, bet tā jau cilvēki dara.
Linkjā/nē

meanwhile in indonesia [17. Sep 2020|10:50]
villagers who refused to wear masks had to dig graves for victims of covid-19 as punishment
Linkjā/nē

[16. Sep 2020|22:11]
tāda laimīga diena, kā visas vasaras dienas, brokastis bija ārā, un visa diena arī, drēbju nevajadzēja nemaz, novācām visus burkānus un bietes, tik silta zeme, peldēju ik pēc mirkļa, vienīgi ūdens vairs laikam nekad nesasils, nu, nevajag arī, tikai sauli gan vajag visu dzīvi
Linkjā/nē

[16. Sep 2020|10:11]
witches and bitches get shit done
Linkjā/nē

[13. Sep 2020|20:40]
es esmu negatīva ietekme, jo iestāstu, ka abusing women is not ok.
paņēmu nazi un basām kājām aizgāju uz pļavu meklēt dadžus.
all i see is red, red, red
Link|jā/nē

[13. Sep 2020|10:11]
foy just sang a brief history of humankind - sins of my father and pain of my mother
make it rain
Linkjā/nē

[12. Sep 2020|22:11]
šorīt peldēju gandrīz stundu, līdz sasilu, saule jau bija augstu - cik nu augstu vairs var - bija ļoti silti vingrojot. pašūpojos un aizgāju uz omītes mežu, gadiem tur nebiju bijusi. izstaigāju visas takas, apmetu loku līdz ozolam, lasīju baravikas un neraudāju nemaz. tad aizvedu stirnām ābolus uz mežmalu, appļāvu lielo dārzu, puse kļavas jau sarkana, un gāju pirtī, stirnas netraucēti ēda turpat blakus, kamēr peldēju. peldot sala ausis un mati. tagad atnācu līdz mežmalai, ir bezgala silti, sienāži kā vasarā, bet vējš kokos kā rudenī, pabūšu ar zvaigznēm. divi meteori aizlidoja un sadega katrs uz savu pusi, un tas arī bija vienīgais, ko es gribēju atcerēties.
Linkjā/nē

[11. Sep 2020|16:16]
pietrūkst okeāna
un drosmes
Link|jā/nē

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]