i love you i love you i love you [entries|archive|friends|userinfo]
az

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[18. Mar 2018|14:38]
reizēm tu esi mazs puika, kurš iet, pa vidu, kopā ar visiem citiem, jūs ejat nodurtām galvām, saules nav, atpakaļ griezties nedrīkst, visi iet kolonnā, durvis aizveras, un tu ej tālāk cauri sienām, un tad jūs jau visi lidojat tumsā, augšā, bet sāpes nāk līdzi, un tad saule panāk pretī, paņem sāpes kā iekurus, un tavs mazais puika apsēžas un saka, es palikšu te, te ir
mierīgi
Linkjā/nē

iemīlējos dzīvē atkal [14. Mar 2018|16:00]
5 min un 24 sekundes mūžībā
Link|jā/nē

[20. Feb 2018|00:36]
šodien pie draudzenes atnāca elektriķis. prasīja, no kurienes viņa. lietuva. ak, lietuva, labi, ka nav latvija, tā esot pilnīgi korumpēta un atmazgā krievu netīro naudu.
es stāvēju turpat blakus.
bēdīgi. sāpīgi.
Link|jā/nē

[10. Feb 2018|22:14]
"there are more life forms in a handful of forest soil than there are people on the planet" p.wohlleben
Linkjā/nē

[7. Feb 2018|22:48]
uz manas kājas tagad aug ābele ar vienu vienīgu ābolu un 13 putniem. dziļas, stipras saknes ir manam kokam.

mākslinieks teica, ka pirmais cilvēks ever, kas smejas visu laiku un vispār nesāp. jo koki nesāp.
Link|jā/nē

[5. Feb 2018|10:45]
māja slīkst hiacintēs. mostos laimīga starp viņām. spēlējām sabotierus, ko lai saka, visa tā šveices neitralitāte pazūd vienā mirklī, lovely, truly lovely
Linkjā/nē

[24. Jan 2018|22:19]
es atradu savus svētos rakstus, grāmatu, par kuru skaistākas vēl nav bijis

"the hidden life of trees"

nespēju noticēt, ka ir latviski arī. tonijai.

visi draugi jau lasa. ja mēs visi izlasītu, sāpju vairs vispār nebūtu.
Link|jā/nē

[5. Dec 2017|07:21]
"how empty of me to be so full of u"
sevdaliza
Linkjā/nē

[1. Dec 2017|21:05]
vakar gājām paņemt dokumentus, tas bija diezgan skumji un ar zaudējuma pēcgaršu, tāpēc vakariņu vietā bija vīna zāle, tik brīnum karaliski sen nebiju bijis, nu tā, ka katru kustību nolasa un jūt, un pudeles mainās nemanot. labi, ka nebija jāskatās uz rēķinu. zelta meitenei nu ir zelta karte. un svētdien mēs iesim raganās, aicināti visi, es ceru, ka tas nebūs neveikli un muļķīgi, gribas, lai ir tā stipri un svētīgi. tik daudz, par ko pateikties.

kaut vai par teikumu, ar ko mani pamodināja: when we abuse love, we create problems that have no solution. so let's not.
Linkjā/nē

[25. Nov 2017|16:18]
gandrīz pazaudēju aci, varbūt pazaudēju dusmas.
kaut nu mēs sadzītu.
i do love u.
Linkjā/nē

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]