i love you i love you i love you [entries|archive|friends|userinfo]
az

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[30. Nov 2020|18:50]
šorīt viss bija tik balts, ka peldēju bez sāpēm, tad vajadzēja iet mežā strādāt, bet sniga tik balti, ka gāju mežā būt, gāju vēl laimīgāk kā vakar, tad nopeldējos vēlreiz un ēdu ķiplokus līdz asarām. kaut kā jau jāzemējas
Linkjā/nē

deep end [29. Nov 2020|22:02]
in the most negative sense, winter brings the kiss of death - a coldness - to anything it touches. coldness spells the end of any relationship. if you want to kill something, just be cold to it. as soon as one becomes frozen in feeling, thinking, or action, relationship is not possible.
wwrww, p324
Linkjā/nē

[29. Nov 2020|21:21]
šorīt virs ūdens bija žiletes kārta ledus, nācās lēkāt, nevis peldēt. tad sāka snigt, sapriecājos un izgāju savus mežus, baltus un klusus. tad bija pirts, silta, tumša un ilga, nācu mājās gurkstošā sniegā. ļoti laimīgi sirds šūpojas

tikai. nu, nāciet atpakaļ, mīļās meitenes.
Linkjā/nē

[27. Nov 2020|16:44]
es ļoti mācos nebūt šai dzīvē ļauna, bet šodien gandrīz varētu būt.
turies, snorke.
Linkjā/nē

[23. Nov 2020|22:00]
vakar pamodos tumsā, bet ar sniegu, atkal izgājām mežus tukšā, pēdējā mastā bija jāiet jau krēslā cauri purvam.
šorīt gandrīz zilas debesis, ļoti silti bija peldēt. tad gāju mežā un jutu omīti pavisam tuvu, katrā žagariņā.
Linkjā/nē

[20. Nov 2020|13:42]
women are foolish to pretend they are equal to men, they are far superior and always have been
Link|jā/nē

[20. Nov 2020|13:34]
jo lielāka gaisma, jo tumšāki rēgi nāk sildīties. ja vien es mācētu nebaidīties. un dalīties. lai jau sildās.
all my skeleton women.
Linkjā/nē

[20. Nov 2020|13:23]
saule. peldēju kā vasarā.
Linkjā/nē

[18. Nov 2020|13:13]
pēc vakardienas ziemas atnāca pavasara vējš. pamodos priecīga, tad bija tik liels klusums un miers, ka iemigu atkal un pamodos vēl priecīgāka, tikpat priecīgi arī peldēju.
saules nav bijis jau sen, bet ir silti.
Linkjā/nē

[17. Nov 2020|23:23]
pamodos apsnigušā pasaulē, peldēju, līdz nosala viss, tikai sirds nē, bet visskaistāk bija mežā klusuma sekundēs.
my golden friend got the golden pitcher.
Linkjā/nē

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]