i love you i love you i love you [entries|archive|friends|userinfo]
az

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[5. Sep 2017|20:59]
sēdēju viena pati pilnīgi tukšā restorāna terasē un beidzot jutos labi. būt vienam vienatnē ir viegli.
mana zelta meitene šodien atlidoja ar vecmāmiņas tomātu rokās, šausmīgi pietrūkst mājas tomātu no īstas zemes, ēdu lēnām un ilgi, un tomēr apēdu.
žižeks nav veselīgs, par daudz tur freida.
Linkjā/nē

[1. Sep 2017|19:59]
symbolic castration: loss of something which the subject never possessed in the first place
s.ž.
Linkjā/nē

[26. Aug 2017|22:56]
lasu susan sontag "illness as metaphor", maza maza grāmatiņa, bet kā var tā mācēt rakstīt. un blakus žižeks, es gan nezinu, vai būs tikpat viegli, kā klausīties.
William Blake — 'He who desires, but acts not, breeds pestilence.'
Link|jā/nē

[22. Aug 2017|20:40]
tikmēr lielās lietas neizturēja un sabruka. nebēdājos. skumstu.

i can't see my love
Linkjā/nē

[22. Aug 2017|20:37]
neko skaistāku par sense8 laikam neesmu redzējusi. mūzika. kailums. un tuvība.

all these small things
Link|jā/nē

courage, love, courage [14. Aug 2017|18:12]
too good to be true
cos good is better than true
Linkjā/nē

[8. Aug 2017|21:21]
"iloveu" is the declaration that your inner fight is done
Linkjā/nē

[3. Aug 2017|23:48]
nevarēju izvēlēties, ko es mīlu un gribu vairāk
dzīve apžēlojās un atņēma abus

sveika, dzīve. kā tev klājas?
Link|jā/nē

beau taplin [30. Jul 2017|18:50]
"I learned the people
we love usually
turned out
to be one of three things:
a home,
a holiday,
or hell."
Linkjā/nē

[27. Jul 2017|21:54]
mana pirmā un pēdējā intervija. mans zilacainais eņģelis sēdēja blakus un smaidīja. tagad gribētos tikai ieritināties un aizmigt, bet tevis nav. es nezinu vienīgi, kāpēc.
Linkjā/nē

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]