i love you i love you i love you [entries|archive|friends|userinfo]
az

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[22. Jul 2017|00:43]
man nekad nav bijis tik labu draugu. mums bija pēdējās kopējās vakariņas pirms visi paklīst kur kurais. so loving and so filling.

all you can ever lose in only an idea about yourself. you only lose ideas. you always keep yourself.
Linkjā/nē

[19. Jul 2017|22:20]
tikai tagad pamanīju, ka vienam no modinātājiem tu biji uzlicis nosaukumu "remember the cool village you built?"

tātudari
Linkjā/nē

[16. Jul 2017|18:09]
mēs sēdējām bārā tikko uzcelta ciemata vidū viens otram pretī, un piepeši es sapratu, cik ļoti man pietrūks manas zelta meitenes, asaras visas reizē, un tu mani paslēpi sevī un es raudāju un raudāju, un tad viss pavisam sagriezās un bija pavisam smagi, tu izvedi mani ārā un turēji matus, un es nezinu, kā, bet atvedi mājās un izmazgāji man zobus un uzliki 7 modinātājus un apsedzi ar segu, un es prasīju, vai viss ir labi ar visumu, of course it is, it is implied by its definition.

varbūt tas skanēja savādāk, bet tobrīd tas skanēja tik nomierinoši un mīloši, un man nav drosmes tagad pārjautāt.

bet es nevaru izstāstīt, kā man pietrūks manas zelta meitenes.
un kā man pietrūks tevis. kā man jau tagad tevis pietrūkst. kā vienmēr man tevis pietrūkst un nekad nepietiek. un tu tikai smaidi, tu tikai visu laiku skaties uz mani un smaidi.

let the grief liberate you
Linkjā/nē

[30. Jun 2017|12:37]
elpot. elpot.
Linkjā/nē

rgb [16. Jun 2017|00:29]
"but this is really one of the last ones"
silti
Linkjā/nē

[10. Jun 2017|01:52]
jo srsly, es vienkārši beidzot gribu būt
Link|jā/nē

[10. Jun 2017|01:46]
es šausmīgi sāpēju un raudāju, māsiņa mani sadzirdēja un atbrauca, mēs ēdām un dzērām, un es kaut ko sapratu.

ka man nav jābaidās vispār nemaz, un vienkārši jādzīvo un jāuzņemas sevi mīlēt beidzot. es paturēšu visas tavas jakas, viņas ir tik mīļas un siltas, bet tevi es nepaturēšu, tu vari

būt

kā tu gribi
Link|jā/nē

[6. Jun 2017|22:19]
the core of abuse, that eventually creates unworthiness, is neglect

the greatest form of abuse is neglect
Link|jā/nē

[6. Jun 2017|21:21]
mēs ejam šūpoties
es atliecos un mati glauda koku saknes un zemi
tu stāvi otrā pusē un smaidi

bet tad viss sašūpojas
Linkjā/nē

[31. Maijs 2017|21:33]
unworthiness, neglect and abuse.
Link|jā/nē

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]