i love you i love you i love you [entries|archive|friends|userinfo]
az

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[20. Nov 2017|11:40]
vihno verde divas naktis pēc kārtas, pirmajā tiešām nevajadzīgi daudz pateikts, otrajā smējāmies, kamēr ribas sāka plaisāt (vismaz tā man stāstīja, pietiekot ar 10 minūtēm)

to let go, you have to consume it first
Linkjā/nē

[20. Nov 2017|11:35]
some are born to sweet delight
some are born to endless night
Linkjā/nē

rudens, ūdens [17. Nov 2017|14:55]
dažas dienas saulē pie okeāna, pavisam īsas dienas ar vēl īsākām naktīm high-end klubos, jā, tas tagad piederas pie darba pienākumiem, un kas jādara, jādara (zelta sofa, oh well, bet dejot jau var jebkur)
un šodien jau sēdēju pilsētas centrā kanāla malā un šūpoju kājas, kamēr iešūpoju atslēgas laivā pilnā ar rudens lapām
skatījos un nespēju noticēt
aizgāju uz tuvējām durvīm pēc slotas, domāju, izslaucīšu
sāku slaucīt un ieslaucīju atslēgu dziļi ūdenī
izrādās, zem lapām bija ūdens. daudz ūdens.
tāds. ar smaržu. kā mūžību vecs puķūdens
loģiski, protams, laiva tomēr. kanālā tomēr.
bezjēdzīgi peldināju birsti pa laivas dibenu, atslēgu vairs ne redzu, ne jūtu, laiva ar ne pārāk maza. bet tagad jau nu vairs nevarēja padoties.
vilku nost drēbes un kurpes, lecu iekšā. kājas atslēdzās, viņas man tādas izlepušas, neko darīt, mērcu rokas un peldinos, peldinos, neko nejūtu, visa tikai pati tāda melna, smaržīga, bet tad tāds spīts pamodās, pacēlu acis uz augšu un teicu, tā nedrīkst, atdod, dzīve, atslēgu
tikko kā pateicu, atslēga pati iepeldēja rokās
tā arī braucu, kā no ūdens izkāpusi, bez kurpēm un drēbēm, labi, ka nebija jābrauc tālu, labi, ka ļaudis tādi rūdīti, nekas viņus te vairs neizbrīna.
Link|jā/nē

[9. Okt 2017|10:59]
you are only bored if you are boring
Linkjā/nē

[29. Sep 2017|00:25]
viņa ir labākais, kas jebkad ar mani ir noticis. bija jāiet prom, bet es atnācu atpakaļ. this is always your home. es arī gribu tā mācēt, tā mīlēt cilvēkus.
Link|jā/nē

[5. Sep 2017|20:59]
sēdēju viena pati pilnīgi tukšā restorāna terasē un beidzot jutos labi. būt vienam vienatnē ir viegli.
mana zelta meitene šodien atlidoja ar vecmāmiņas tomātu rokās, šausmīgi pietrūkst mājas tomātu no īstas zemes, ēdu lēnām un ilgi, un tomēr apēdu.
žižeks nav veselīgs, par daudz tur freida.
Linkjā/nē

[1. Sep 2017|19:59]
symbolic castration: loss of something which the subject never possessed in the first place
s.ž.
Linkjā/nē

[26. Aug 2017|22:56]
lasu susan sontag "illness as metaphor", maza maza grāmatiņa, bet kā var tā mācēt rakstīt. un blakus žižeks, es gan nezinu, vai būs tikpat viegli, kā klausīties.
William Blake — 'He who desires, but acts not, breeds pestilence.'
Link|jā/nē

[22. Aug 2017|20:40]
tikmēr lielās lietas neizturēja un sabruka. nebēdājos. skumstu.

i can't see my love
Linkjā/nē

[22. Aug 2017|20:37]
neko skaistāku par sense8 laikam neesmu redzējusi. mūzika. kailums. un tuvība.

all these small things
Link|jā/nē

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]