i love you i love you i love you - [entries|archive|friends|userinfo]
az

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[1. Aug 2020|09:12]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
pamodos ar tik bezgalīgu pateicību, ka es esmu dzīva un joprojām te, uz visskaistākās planētas visumā, mājās, man tevis mūžam pietrūks, zeme.
Linkjā/nē