i love you i love you i love you - [entries|archive|friends|userinfo]
az

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[31. Jul 2020|18:45]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
vakar iemigu ar elpošanu, šodien uz atvadām staigāja bez žēlastības pa mani, es nekustīgi elpoju un jutos dzīvāka ar katru mirkli.
tad uzlika arī jaudīgāko griešanās programmu, likās, ka lidoju.
peldējām vakarā, atpakaļceļā piestājām mežā tur, kur drīz vairs meža nebūs.
ēdu tik garšīgi, laikam par vakardienu arī, kad atcerējos tikai naktī.
vēl tikai jāiztur vakars, stay with me, life, have a mercy, otru tādu piektdienu kā pagājušo vairs nevajag nekad.
Linkjā/nē