i love you i love you i love you - [entries|archive|friends|userinfo]
az

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[30. Jul 2020|13:13]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
šorīt mani iemācīja elpot ar to ķermeņa daļu, pa kuru tobrīd staigāja. jutu savu ķermeni tik tuvu, kā nekad. tagad gribu tikai tā.
atdevu parādu par ķiršiem, dabūju zemenes vietā.
atgriezos tieši uz brokastu suši.
es dzīvošu par mums visiem.
Linkjā/nē