i love you i love you i love you - [entries|archive|friends|userinfo]
az

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[30. Jun 2020|13:50]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
nezinu, cik ilgi vēl man pietiks spēka būt tajā sistēmā. tās sāpes ir tik fundamentālas, viss tā neglīti brūk. tik daudz sāpju. maza pasaules daļa patērē lielāko daļu painkillers.
can it ever be healed?
Linkjā/nē