i love you i love you i love you - [entries|archive|friends|userinfo]
az

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[30. Jun 2020|13:00]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
peldēju lietū un vējā, tikai ūdens vēl silts kā vasarā. atbrauca pļāvējs jūras pelēkām acīm, it kā glāstot visas pļavas noguldīja.
malu ķiploku ziedus un domāju par fear vs courage based choices/decisions.
Linkjā/nē