i love you i love you i love you - [entries|archive|friends|userinfo]
az

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[26. Mar 2020|13:06]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
runāju ar cilvēkiem un jūtu, ka vini apvainojas. vajadzētu mīlēt cilvēkus vairāk.
bet es eju cauri mezam un domāju, ka visai citai dzīvībai bez apstājas jātiek galā ar mūsu invāziju, jāmeklē, kur dzīvot, kā izdzīvot. kāds izdzīvo, kāds nē. no hard feelings, right?

so let's do this gracefully. fair is fair.
Linkjā/nē