i love you i love you i love you - [entries|archive|friends|userinfo]
az

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[1. Dec 2019|21:23]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
no rīta pēc ūdens silti sala, tik labi, ja nevajag drēbes, skatījos, kā lāses lēnām pārtop kristālos, bet bija saule un, ja ir saule, ir viss

izsūpojos un gāju staigāt, izgāju ar sauli, atgriezos ar zvaigznēm. gāju dziedādama un dejodama, bez kauna un bez paguruma, un mezi bija pavisam klusi un mierīgi. tikai pasās beigās stirnas aizbēga.

tad bija jāglauda galvina un jāmīlo
vēl bija jāizdzīvo tas, kas te ar mums nekad nenotiks, bet man prieks par tiem tur un tad, kam būs)

it was an honor to be loved by u
it was))))))
Linkjā/nē