i love you i love you i love you - [entries|archive|friends|userinfo]
az

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[19. Jan 2021|01:51]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
tā kā es ticu gandrīz visam, sagaidīju pusnakti, izcirtu ledu un iegāju ūdenī. tagad pārāk priecīgi, lai gulētu. tikmēr kāds nirst siltā okeānā izspūrušiem matiem. illegally beautiful.
life has been worth living, all of it. ly.
Linkjā/nē