i love you i love you i love you - [entries|archive|friends|userinfo]
az

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[20. Nov 2020|13:34]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
jo lielāka gaisma, jo tumšāki rēgi nāk sildīties. ja vien es mācētu nebaidīties. un dalīties. lai jau sildās.
all my skeleton women.
Linkjā/nē