austra
15 January 2023 @ 08:11 pm
 
mēs esam gan ļoti egoistiski, vazājot bērnus šitā pa pasauli, gan ļoti nesavtīgi, jo katru dienas minūti pakārtojam viņiem.