14 November 2020 @ 08:03 pm
bravo  
pusi Klātbūtnes skatījos, ēdot saldējumu no kastes, otru pusi, līgani šūpojot rokās Ērgli.

filma skaisti savīta kā bize - maiga, saraina, stipra.