apjukuma · sajukuma · piezīmes

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Japāņiem "tu izskaties noguris" esot kompliments.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry

* * *
[User Picture]
On 6. Jūlijs 2012, 08:30, [info]cimone commented:
tad manī reizēm uzrodas mazliet japānis.
[User Picture]
On 6. Jūlijs 2012, 15:43, [info]apjukums replied:
ak tu nabadziņš!
[User Picture]
On 6. Jūlijs 2012, 15:48, [info]cimone replied:
latviskais darba tikums :D
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry