все как у людей - ...pirmais bija vārds un tas bija mans vārds [entries|archive|friends|userinfo]
antagonist

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

...pirmais bija vārds un tas bija mans vārds [Oct. 24th, 2011|02:02 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Current Music |Johnossi - Party With My Pain]

...un mans vārds ir šodien, tāpēc, dārgie draugi vai par ko nu jūs paši sevi uzskatāt, būsiet gaidīti šovakar pēc 19.00 Vasaras ielā. Pasākums nav paredzēts kā majorāls dzerstiņš līdz rīta gaismai, jo tomēr darba nedēļa un tā, bet vairāk kā iespēja satikt mani, man kā iespēja satikt jūs un mums visiem kā iespēja izmantot savas brīvības uz pulcēšanos.
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]ripp
Date:October 24th, 2011 - 02:33 pm
(Link)
oo, sveiciens :)
[User Picture]
From:[info]rasbainieks
Date:October 24th, 2011 - 02:38 pm
(Link)
vasaras ielā ar pulcēšanās brīvību kā ir tā ir, mēs te mācot vienai cibiņai braukt ar ričuku ideālā vietā ar granti un nokalnīti, tb vasaras ielas viducī, bezmaz dabūjām pa purnu no vietējām urlenēm, kuras neatzīst, ka tā ir iela, jo tas ir viņu pagalms un viņas par to maksā :)