desmitos · piecpadsmit


Post a comment

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Man liekas, ka ir noticis pāpratums. Cilvēki grib ēst dabīgu ēdienu, lietot dabīgu kosmētiku, nēsāt dabīgu materiālu drēbes, bet viņi negrib dabīgi nomirt. Tāpēc man tās runas par to, ka visiem vajadzētu visus orgānus pēc nāves uzdāvināt citiem, liekas jocīgas, naudas vākšana transplantācijām tāda vājuma pazīme. Protams, visiem gribas dzīvot, bet katram ir savs laiks. Kaut kāds pārprasts humānisms. Un saprast to būtu liels solis eko domāšanā.
* * *

Read Comments

* * *

Reply to this entry:

From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.