desmitos · piecpadsmit

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
M mani ir izlutinājis. Es vairs pati nemaksāju par saviem pirkumiem.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry