Vajag, vajag, vajag - August 26th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 26th, 2019

Mājpalīgs vajg [Aug. 26th, 2019|04:37 pm]

vajag

[ripp]
Vajadzīgs godīgs, uzticams un enerģisks mājpalīgu uz aptuveni pusslodzi, orientējoši trīs dienas nedēļā, par detaļām varam vienoties.

Darbs Rīgas centrā.

Pienākumi:
- mājas tīrīšana un vispārīgas kārtības nodrošināšana;
- veļas mazgāšana, gludināšana, kārtošana;
- ēst gatavošana (2-3x nedēļā);
- vecākā (7g) bērna izņemšana no skolas un aizvešana uz pulciņiem.

Varbūt kāda jūsu radiniece meklē šāda veida darbu?
Ja tā, dodiet ziņu uz pastaiga iekš gmail.
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | August 26th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]