Vajag, vajag, vajag - August 16th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 16th, 2019

Hp laptopa "barošanas" vadu. [Aug. 16th, 2019|12:57 pm]

vajag

[feita_kleita]
Labdien cibiņi,
varbūt kādam mājās mētājās hp laptopa uzlādes vads? Sīkie nometa, vads salūza... Meklēt un pirkt jaunu negribas, jo nezinu, vai no kritiena nav saplīsis cietais disks (laptopa baterija jau sen nobeigusies, tāpēc par to nevaru pārliecināties).
Varbūt var aizņemties? Vai par šokolādi iemainīt?

link10 piedāvāja|piedāvāt variantu

navigation
[ viewing | August 16th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]