Vajag, vajag, vajag - July 11th, 2019 [entries|archive|friends|userinfo]
Vajadzību katalogs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 11th, 2019

Gulēt Salaspilī [Jul. 11th, 2019|09:21 am]

vajag

[ilka]
[garīgais |ir]
[saundtreks |http://riti.pieci.lv]

Sveiki!

Man ir nepieciešama vieta, kur Salaspilī 14.jūlijā no pl.01:00-03:00 pagulēt Salapilī 2 personām festivāla Kartupeļpalma laikā.

Ir kādi piedāvājumi?

Vai arī ir oficiālā vieta, kur celt teltis pie Daugavas vai kādā Enerģētiķu ielas pagalmā, stāvlaukumā.

Nebūs jau tik briesmīgi auksti +8-12'C

Paldies!
linkpiedāvāt variantu

navigation
[ viewing | July 11th, 2019 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]